نصب فلاشینگ سقف

طراحی نمای ساختمان

جهت مشاوره طراحی نما ساختمان   و پاسخ به سوالاتتان درباره اجرا فلاشینگ نما ساختمان و زیبا سازی با شماره 09123706593 تماس حاصل نمایید.

 

نمای هر ساختمان در شکل دهی به مجموعه شهری که در آن حضور دارد موثر است. اگر به نمای یک ساختمان بدون در نظرگرفتن نمای دیگر ساختمانهای شهر توجه شود همگونی نمای شهری در مجموع از بین می رود .

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شهرسازی و معماری بررسی آماری نشان دهنده این موضوع است که در هر سال 50 میلیون نفر به جمعیت شهر نشین کشورهای در حال توسعه اضافه میشود . در ایران نیز شهر نشینی طی دهه های گذشته با شتاب فزاینده ای گسترش یافته و همچنان این روند ادامه دارد .

طراحی نمای ساختمان

رشد سریع جمعیت و گرایش مردم به شهر نشینی تقاضای فزاینده ای را برای تهیه مسکن به دنبال داشته که این موضوع در پی خود مشکلات عدیده ای در زمینه توسعه شهری بوجود آورده است ناتوانی در پاسخگویی مطلوب و مناسب به این مساله، وضعیت نا مطلوبی را به صورت بی مسکنی بد مسکنی و تنگ مسکنی برای بسیاری از اقشار جامعه به همراه آورده است .

 

 طراحی نمای ساختمان

مسکن به عنوان یکی از نیازهای نخستین بشر ابتدایی ترین سوالی بوده که انسان سعی در یافتن پاسخی مناسب و معقول برای آن بوده است. اما همیشه در برنامه ریزیهای ملی به مسکن نه به عنوان محلی برای آسایش ساکنان در ابعاد عینی و ذهنی، بلکه به عنوان یک مشکل اقتصادی و فقط از این بعد بر خورد شده است .

هماهنگی نمای بیرونی ساختمانها و محیط شهری یعنی از جنبه های رنگ، حجم، مصالح مناسب فضای پر و خالی نما، رعایت اصول هماهنگی و تناسبات و… می پردازند.طراحی نمای ساختمان

آنچه برای علاقه مندان به این موضوع نگران کننده است پاسخگویی با شتاب به نیازی کاملا محسوس است. در این ساخت و ساز پر شتاب نیاز به بررسی طرحهای ارایه شده توسط جمعی از صاحب نظران و مسوولان در مراکز تایید پروانه های ساختمانی ضروری به نظر میرسد.

طراحی نمای ساختمان

بررسی میدانی طرح ساختمانها با بناهای اطراف از لحاظ کیفیت طرح معماری نمای ساختمان، تناسب حجم آن با ساختمانهای اطراف زیبایی طرح و مصالح مورد استفاده و نیز گامی موثر در بالا بردن کیفیت نماهای شهری است. با در نظر گرفتن موارد ذکر شده و القا آن توسط شهرداری هر شهر می توان شاهد ارتقا کیفیت شهرها و زیباسازی نمای شهرها بود.

بررسی آماری نشان دهنده این موضوع است که در هر سال ۵۰ میلیون نفر به جمعیت شهر نشین کشورهای در حال توسعه اضافه می شود. در ایران نیز شهر نشینی طی دهه های گذشته با شتاب فزایندهای گسترش یافته و همچنان این روند ادامه دارد.

 

 

طراحی نمای ساختمان

رشد سریع جمعیت و گرایش مردم به شهر نشینی تقاضای فرایندهای را برای تهیه مسکن به دنبال داشته که این موضوع در پی خود مشکلات عدیده ای در زمینه توسعه شهری بوجود آورده است ناتوانی در پاسخگویی مطلوب و مناسب به این مساله، وضعیت نا مطلوبی را به صورت بی ،مسکنی به مسکنی و تنگ مسکنی برای بسیاری از اقشار جامعه به همراه آورده است.

مسکن به عنوان یکی از نیازهای نخستین بشر ابتدایی ترین سوالی بوده که انسان سعی در یافتن پاسخی مناسب و معقول برای آن بوده است. اما همیشه در برنامه ریزیهای ملی به مسکن نه به عنوان محلی برای آسایش ساکنان در ابعاد عینی و ذهنی، بلکه به عنوان یک مشکل اقتصادی و فقط از این بعد بر خورد شده است.

سازندگان و تولید کنندگان مسکن آزاد به دلیل اینکه به دنبال فروش سریع و بازگشت سرمایه خود هستند. سعی در هر چه بیشتر مطرح کردن خود در محله مسکونی و نمایشی متمایز از بنای خود دارند و به همین دلیل یکی از دلایل عمده ناهماهنگی نمای ساختمانها در سطح شهر هستند.

عناصر پراهمیت در نما

ورودی یکی از عناصر حایز اهمیت نما در ساختمان است که محل و اهمیت طراحی آن به شکل مستقیم نمایانگر نقش و عملکرد ساختمان است. در ورودی نشانه گذر از فضای عمومی خارجی به فضای خصوصی داخلی و یکی از مهم ترین عناصری است که میتوان به عنوان نشانه ساختمان از آن نام برد .

لیکن به دلیل اهمیت اقتصادی که سطوح ساخته شده داخلی برای سازندگان دارند اغلب ورودیها به فضاهای کم اهمیتی تنزل یافته اند. سرمایه گذاران ساختمانی هم فقط به رعایت ضوابط ضروری طراحی ساختمان بسنده میکنند.

بیشترین مشکل زمانی است که ورودی وسایل نقلیه به حیاط پارکینگ با ورودی خود ساختمان یکی شود. در این حالت فرد وارد شونده به ساختمان فقط یک راه باریک کنار دیوار برایش باقی میماند. گاه نیز ورودی یک ساختمان مسکونی بیش از حد پرتجمل است به نحوی که عملکرد ساختمان را دگرگون میسازد.

 

فلاشینگ نماطراحی نمای ساختمان

زمانی هم ورودی به یک بنای بزرگ تنها با روزنهای امکان پذیر میشود. تناسب ورودی و حجم ساختمان میتواند نقش مهمی در توجیه عملکرد و شکل ساختمان داشته باشد.

از آنجا که طبقه همکف ساختمان قسمت اتصال به زمین یا کف پیاده رو است به صورت قابل توجهی در معرض دید قرار میگیرد. طبقه همکف اهمیت ویژه ای در زندگی شهری دارد به این علت که عابران پیاده این قسمت را به طور مستقیم میبینند.

از این رو نمای این قسمت پر اهمیت است و مصالح مورد استفاده در این قسمت باید نسبت به بقیه ساختمان با دوام تر و مستحکم تر باشد تا عابر در نگاه به نمای ساختمان احساس ثبات کند ساختمانهایی که طبقه همکف آنها عملکرد تجاری دارد، به دلیل تغییر دکوراسیون واحدهای تجاری دایما دستخوش دگرگونی میشوند همین موضوع موجب میشود که ساختمان مذکور شخصیت ثابت خود را از دست داده و دارای نمای شناخته شده ثابتی نباشد.

طراحی نمای ساختمان

تراسها چشم اندازهای جدیدی نسبت به فضاهای بیرون برای ساختمان فراهم می آورند بالکنها نباید حالت موقت و ناپایداری که در بیننده تصویر به راحتی جدا شدن از بدنه ساختمان القا شود را داشته باشند.
لبه بام حد و مرز ساختمان و آسمان است و از نظر بصری بام انتهای نماست بام پوستهای است که بر سر ساختمان قرار دارد. بنابراین لبه بام نمیتواند بدون تفاوت با دیگر قسمت ها در آسمان رها شود.

صورت ظاهر ساختمان و آنچه که در برابر دید عموم قرار دارد در واقع پر اهمیت ترین قسمت ساختمان در برابر عابران و سایر افراد غیر استفاده کننده از ساختمان است.

همانطور که عنوان شد نمای ساختمانها نمای شهری را ایجاد می کند، اما به دلیل ضعف قوانین موظف کننده طراح و سازنده در این ارتباط نمای ساختمان در کمترین اهمیت قرار گرفته است.

در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان ضوابط و مقررات ویژهای در ارتباط با سیما و کالبد شهر وجود دارد و گروهی از برجسته ترین افراد با تخصصهای مرتبط هنر زیبا سازی و زیبایی شناسی به کنترل طرحهای بزرگ و کوچک معماری و شهری از نقطه نظر
هماهنگی نمای بیرونی ساختمانها و محیط شهری یعنی از جنبه های رنگ، حجم مصالح مناسب فضای پر و خالی نما، رعایت اصول هماهنگی و تناسبات و… می پردازند.

در اعصار مختلف بازشوها به شکل مشابهی در سطح نما قرار میگیرند و تنوع در قرار گیری آنها تابع عوامل داخلی چون بزرگی ساختمان عریض بودن آن و یا عوامل اقلیمی چون جهت قرارگیری و محل قرارگیری است. در پهنای دیوار نما تعبیه پنجره دو جداره آفتابشکن سایبان و … نقش تنظیم کننده شرایط آب و هوایی فضاهای داخلی را خواهد داشت.  سرین سازه

در دیوارهای باریک معاصر این عمل با جلو و عقب آمدن ساختمان انجام میشود یکی از عوامل ضروری در هویت نما تعیین محدوده نما است.

 

فلاشینگ نما نصبی آسان همراه با کارایی بسیار

طراحی نمای ساختمان

 

نمایی میتواند در طرح خود موفق باشد که به این سوالها پاسخ گوید محدوده عمودی جانبی ساختمان کجاست؟

خط پایانی افقی ساختمانی چگونه است و مرز ساختمان در آسمان به چه شکل است؟

انتهای ساختمان چگونه به پایان میرسد؟

گوشه های ساختمان چه وضعی دارد؟

اگر ساختمان همسایه ای دارد ارتباط نمای ساختمان فعلی با نمای همسایه چگونه به پایان می رسد؟

گوشه های ساختمان چه وضعی دارد؟

اگر ساختمان همسایه دارد ارتباط نمای همسایه چگونه است و اگر در فضا قطع می شود این ارتباط چگونه است؟

 

طراحی نمای ساختمان

محدوده های افقی ساختمان عبارتند از نقطه اتصال به آسمان محدوده پایانی ساختمان نقطه اتصال به زمین (محل نشستن ساختمان بر زمین و پوشش ساختمان مثل بام و شیروانی محدوده پایانی ساختمان باید معنای اتمام ساختمان را با خود داشته باشد و طبقه همکف ساختمان را با خود داشته باشد و طبقه همکف ساختمان باید مفهوم نشستن ساختمان بر زمین را برساند.

طبقه همکف باید در محدوده قد افراد کشش لازم را بر عابر پیاده و بیننده ایجاد کند کنج یا گوشه نما در واقع محل برخورد دو نمای عمود بر هم است.

طراحی نمای ساختمان

کنج میتواند حالت عمود ۹۰ درجه نیم دایره یا سه وجهی را داشته باشد و هر کدام می تواند تاثیرات متفاوتی را در نما بگذارد. در یک میدان یا چهارراه هماهنگی کنجهای ساختمانهایی که در چهار طرف آن قرار گرفته است می تواند در نمای شهری تاثیر زیبایی داشته باشد.

طراحی نمای ساختمان

 

نمای ساختمان خالق نمای شهری است نمای شهری از مجموعه نماهای مشرف به فضای عمومی بهدست میآید این نماها از جهتی همگن و از جهتی ناهمگن هستند.

میتوانند همگن باشند چون با استفاده از زبانی مشترک روی بدنه اجزا شهر میشوند و اما از آنجا که هر کدام از این فضاها به کمک این زبان مقاصد و نیازهای خود را بیان میکند ناهمگن هستند.

در شهرهای ما زبان مشترکی بین نماها وجود ندارد. نه فرهنگ مشترکی برای بیان دارند نه مصالح یکسانی به کار گرفته اند و نه سبک مشخصی را دنبال میکنند .در واقع هر یک از نماها در شهر نشانه وضعیت اقتصادی و اجتماعی سازنده و نحوه تفکر و نگرش او به مسایل مختلف است .

نمای شهری در واقع ترکیبی از اجزا متفاوت است که بر اساس اتفاقاتی که در خیابانها و معابر میافتد شکل می گیرد .
این اجزا در صورت رعایت مسایلی که پیش از این نیز به آن پرداخته شد میتوانند با یکدیگر نقاط اشتراک جالبی داشته باشند که نمی توان وجود آنها را نفی کرد.

طراحی نمای ساختمان

مطرح کردن خود در محله مسکونی و نمایشی متمایز از بنای خود دارند و به همین دلیل یکی از دلایل عمده ناهماهنگی نمای ساختمانها در سطح شهر هستند. در رابطه با مسکن تعاونی شرایط بدتری وجود دارد.

به دلیل وضعیت مالی ضعیف سازندگان و اینکه ساکنان و مالکان به دنبال فروش ساختمان نیستند، بدون انجام عملیات پایانی نظیر نماسازی مورد استفاده قرار میگیرند و یا با کمترین هزینه و بدون طراحی نما، حجم و کالید ساختمان رها میشود

طراحی نمای ساختمان

البته در سالهای اخیر در شهر تهران هیچ ساختمانی بدون نماسازی نبوده است، لیکن این مساله در شهرستانها همچنان انجام میشود.

 

طراحی نمای ساختمان

چگونه به موضوع نما در معماری بیندیشیم؟

نما در لغت نامه دهخدا به معنای صورت ظاهری هر چیزی آنچه که در معرض دید و برابر چشم است آنچه از بیرون سوی دیده می شود. منظره خارجی بنا و عمارت قسمت خارجی ساختمان و نماسازی فن روسازی ساختمان و ساختن نمای عمارت است.
در سالهای اخیر پس از مطرح شدن دوباره اهمیت فضاهای عمومی و ارزش زندگی شهری نما اهمیت دوباره ای یافته است. نما در عمل درون ساختمان را از بیرون و فضای خصوصی را از فضای عمومی جدا میکند.

 

طراحی نمای ساختمان

نما حاکی از موقعیت فرهنگی سازندگان ساختمان است و نشانگر میزان نظم طرح ساختمان امکانات و ذوق تزیین و خانه آرایی طراح و مالک است.

طراحی نمای ساختمان

یک نما به مثابه معرفی وضعیت ساکنان ساختمان در بین عموم است نما در واقع صورت ساختمان و بهترین بیان حالتی است که فرد طراح با مالک از خود در برابر بیرون دارد.

نماهای داخل ساختمان بیشتر جنبه خصوصی دارند لیکن نماهایی که به سمت کوچه و بافت شهر باز میشوند. جنبه عمومی تر دارند.
بنابراین وجوه پشت و جلوی ساختمان از یک طرف دارای نمود اجتماعی و از طرف دیگر نمود مشخص ساکنان خود است بنابراین نمای هر ساختمان باید هم با فضای عمومی همبستگی داشته باشد و هم بتواند حجم داخلی ساختمان را بیان نماید.

نمای هر ساختمان موثر در مجموعه شهری است که در آن حضور دارد و این تاثیر را در بدنه خیابانها یا میدانها که در آن قرار گرفته است می گذارد. اگر به نمای ساختمان واحدی بدون در نظر گرفتن نمای دیگر ساختمانها فکر شود همگونی نمای شهری در کلیت از بین میرود.

طراحی نمای ساختمان

تناقض بین جنبه شهری و بیان فردی نما در صورتی میتواند از بین رود که ساختمان جزیی از شهر در نظر گرفته شود و ارتباطات آن با محیط اطراف چند جانبه باشد. نمای رو به کوچه و خیابان باید تابع عوامل همبستگی بین نماهای اطراف باشد. اما در عین حال بر اساس ترکیبی از اجزا مختلف بر حسب عملکرد ابعاد و مصالحشان شخصیت خاص خود را دارد.ط

 

راحطراحی نمای ساختمانی نمای ساختمان

نما در واقع یک سطح صاف و تخت نیست بلکه آن سطح انتقالی بین فضای داخل و خارج است که با عقب نشستگی و پیش آمدگی تراس و غیره با فضای داخل مسکن ارتباط پیدا میکند. برای اینکه نمای ساختمان حریم خصوصی ساکنان خود را حفظ کند باید نسبت به خیابان بسته تر و محفوظ تر باشد.

طراحی نمای ساختمان باید به دنبال خلق یک کلیت هماهنگ به وسیله تناسب خوب پنجره ها بازشوهای در سایبان و محدوده سقفها، سازه عمودی و افقی ،مصالح ،رنگ عناصر تزیینی و… باشد.

پنجرهها همواره با دیگر عناصر دیوار سطوح باز و بسته تیره و روشن صاف و ناهموار را بوجود میآورند. به علت تکرار دوره ای پنجره ها در ساختمانهای چند طبقه، نظم کاملی به چشم میخورد  اما گاه به علت افزایش نور در طبقات بالاتر کاهش داده میشود و این نظم آهنگ خود را از دست میدهد.

طراحی نمای ساختمان

قیمت فلاشینگ روی دیوار

 

جداسازی عناصر افقی و عمودی تاثیر کلی در طراحی نمای ساختمان دارد تناسبات عناصر ساختمان لازم است با کل ابعاد ساختمان مطابقت داشته باشد. برای مثال در ساختمانهای کوتاه عریض ابعاد عرضی غالب خواهد بود در ساختمانهای بلند عناصر باریک برتری خود رانشان میدهند. طراحی نمای ساختمان

در و پنجره و نعل درگاهها تاثیر خاصی در طراحی نمای ساختمان میگذارند ناودانها سایه بانها پیش آمدگیهای سقف و بالکنها ایجاد سایه های خاصی بر روی نما میکنند.

طراحی نمای ساختمان
تفاوت سطح ها باید در طراحی نمای ساختمان مشخص باشد. برای مثال بین طبقه همکف سایر طبقات و طبقه انتهایی باید یک تفاوت اساسی وجود داشته باشد. ترکیب کلی نما در واقع نظم در این تفاوتها است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *