پروژه ها ی انجام شده گروه صنعتی فلاشینگ ساز

-فلاشینگ نما ساختمان

-فلاشینگ بام

-فلاشینگ پنجره

-فلاشینگ شیروانی

-گلدان فلزی

سرین سازه 

پروژه روبان نور ( خیابان اندرزگو )

Screenshot ۲۰۲۳۰۴۳۰ ۰۹۱۳۱۸ Mapsپروژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پروژه ویلا در منطقه شهر دماوند

طراحی نمای ساختمان

 

 

 

پروژه گلدان در روف گاردن

ساخت گلدان های فلزی

 

 

پروژه بازسازی نمای ساختمان در خیابان مالک اشتر

فلاشینگ نما اجرا شده توسط فلاشینگ ساز