نصب فلاشینگ پنجره

انواع نمای ساختمان

جهت مشاوره فلاشینگ نمای ساختمان و زیبا سازی ساختمان و پاسخ به سوالاتتان درباره اجرا فلاشینگ نمای ساختمان با شماره 09123706593 تماس حاصل نمایید.

نما در لغت نامه دهخدا به معنای صورت ظاهری هر ،چیزی آنچه که در معرض دید و برابر چشم است آنچه از بیرون سوی دیده می شود منظره خارجی بنا و عمارت قسمت خارجی ساختمان و نماسازی فن روسازی ساختمان و ساختن نمای عمارت است.

از زمانی که زیبایی ظاهری و آرامش آسایش و ایمنی هر چه بیشتر محل زیست بشر و صد البته صرفه جویی در مصرف انرژی برای ساختمانها مد نظر قرار گرفت ایجاد نماهای با مصالح و شیوههای اجرایی متفاوت و متنوع در دستور کار مالکان و سازندگان ساختمانها قرار گرفته است.

نمای هر ساختمان در شکل دهی به مجموعه شهری که در آن حضور دارد موثر است. اگر به نمای یک ساختمان بدون در نظر گرفتن نمای دیگر ساختمانهای شهر توجه شود همگونی نمای شهری در مجموع از بین می رود.

مسکن به عنوان یکی از نیازهای نخستین بشر ابتدایی ترین سوالی بوده که انسان سعی در یافتن پاسخی مناسب و معقول برای آن بوده است اما همیشه در برنامه ریزیهای ملی به مسکن نه به عنوان محلی برای آسایش ساکنان در ابعاد عینی و ذهنی بلکه به عنوان یک مشکل اقتصادی و فقط از این بعد بر خورد شده است.

سازندگان و تولیدکنندگان مسکن آزاد به دلیل اینکه به دنبال فروش سریع و بازگشت سرمایه خود هستند، سعی در هر چه بیشتر مطرح کردن خود در محله مسکونی و نمایشی متمایز از بنای خود دارند و به همین دلیل یکی از دلایل عمده ناهماهنگی نمای ساختمانها در سطح شهر هستند.
نما در واقع یک سطح صاف و تخت نیست بلکه آن سطح انتقالی بین فضای داخل و خارج است که با عقب نشستگی و پیش آمدگی تراس و غیره با فضای داخل مسکن ارتباط پیدا می کند.

نمای ساختمان باید به دنبال خلق یک کلیت هماهنگ به وسیله تناسب خوب پنجره ها بازشوهای در سایبان و محدوده سقفها سازه عمودی و افقی مصالح ،رنگ عناصر تزیینی و…. باشد.

پنجره ها همواره با دیگر عناصر ،دیوار سطوح باز و بسته تیره و روشن صاف و و ناهموار را بوجود می آورند به علت تکرار دوره ای پنجرهها در ساختمانهای چند طبقه نظم کاملی به چشم میخورد.

اما گاه به علت افزایش نور در طبقات بالاتر کاهش داده میشود و این نظم آهنگ خود را از دست میدهد.

جداسازی عناصر افقی و عمودی تاثیر کلی در نما دارد تناسبات عناصر ساختمان لازم است با کل ابعاد ساختمان مطابقت داشته باشد برای مثال در ساختمانهای کوتاه عریض، ابعاد عرضی غالب خواهد بود. در ساختمانهای بلند عناصر باریک برتری خود رانشان میدهند.

در و پنجره و نعل درگاه ها تاثیر خاصی در نما میگذارند ناودانها سایه بانها پیش آمدگیهای سقف و بالکنها ایجاد سایه های خاصی بر روی نما می کنند.
تفاوت سطحها باید در نما مشخص باشد:   سرین سازه

برای مثال بین طبقه همکف سایر طبقات و طبقه انتهایی باید یک تفاوت اساسی وجود داشته باشد ترکیب کلی نما در واقع نظم در این تفاوت ها است.
مصالح نمای ساختمان در رنگ شکل زبری و خشنی نما تاثیر میگذارد مصالح بومی نشان میدهد که نما مربوط به چه منطقه ای است.

نمایی میتواند در طرح خود موفق باشد که به این سوالها پاسخ گوید:

محدوده عمودی جانبی ساختمان کجاست؟

خط پایانی افقی ساختمانی چگونه است و مرز ساختمان در آسمان به چه شکل است؟

انتهای ساختمان چگونه به پایان میرسد؟

گوشه های ساختمان چه وضعی دارد؟

اگر ساختمان همسایه ای دارد ارتباط نمای ساختمان فعلی با نمای همسایه چگونه به پایان میرسد؟

گوشه های ساختمان چه وضعی دارد؟

اگر ساختمان همسایه دارد ارتباط نمای همسایه چگونه است و اگر در فضا قطع میشود این ارتباط چگونه است؟

محدوده های افقی ساختمان عبارتند از نقطه اتصال به آسمان ) محدوده پایانی ساختمان نقطه اتصال به زمین محل نشستن ساختمان بر زمین و پوشش ساختمان مثل بام و چگونه است.

محدوده های افقی ساختمان عبارتند از نقطه اتصال به آسمان  و محدوده پایانی ساختمان نقطه اتصال به زمین محل نشستن ساختمان بر زمین و پوشش ساختمان مثل بام و شیروانی .

محدوده پایانی ساختمان باید معنای اتمام ساختمان را با خود داشته باشد و طبقه همکف ساختمان را با خود داشته باشد و طبقه همکف ساختمان باید مفهوم نشستن ساختمان بر زمین را برساند طبقه همکف باید در محدوده قد افراد کشش لازم را بر عابر پیاده و بیننده ایجاد کند.

کنج یا گوشه نما در واقع محل برخورد دو نمای عمود بر هم است کنج میتواند حالت عمود ۹۰ درجه نیم دایره یا سه وجهی را داشته باشد و هر کدام می تواند تاثیرات متفاوتی را در نما بگذارد در یک میدان یا چهار راه هماهنگی کنجهای ساختمان هایی که در چهار طرف آن قرار گرفته است میتواند در نمای شهری تاثیر زیبایی داشته باشد.

عناصر بر اهمیت درنما

ورودی یکی از عناصر حایز اهمیت نما در ساختمان است که محل و اهمیت طراحی آن به شکل مستقیم نمایانگر نقش و عملکرد ساختمان است.

لیکن به دلیل اهمیت اقتصادی که سطوح ساخته شده داخلی برای سازندگان دارند اغلب ورودیها به فضاهای کم اهمیتی تنزل یافته اند.

بیشترین مشکل زمانی است که ورودی وسایل نقلیه به حیاط پارکینگ با ورودی خود ساختمان یکی شود در این حالت فرد وارد شونده به ساختمان فقط یک راه باریک کنار دیوار برایش باقی میماند گاه نیز ورودی یک ساختمان مسکونی بیش از حد پرتجمل است به نحوی که عملکرد ساختمان را دگرگون میسازد.

زمانی هم ورودی به یک بنای بزرگ تنها با روزنهای امکان پذیر می.شود. تناسب ورودی و حجم ساختمان میتواند نقش مهمی در توجیه عملکرد و شکل ساختمان داشته باشد.

تراس ها چشم اندازهای جدیدی نسبت به فضاهای بیرون برای ساختمان فراهم می آورند. بالکن ها نباید حالت موقت و ناپایداری که در بیننده تصور به راحتی جدا شدن از بدنه ساختمان القا شود را داشته باشند.

لبه بام حد و مرز ساختمان و آسمان است و از نظر بصری بام انتهای نماست. بام پوسته ای است که بر سر ساختمان قرار دارد بنابراین لبه بام نمیتواند بدون تفاوت با دیگر قسمت ها در آسمان رها شود.

صورت ظاهر ساختمان و آنچه که در برابر دید عموم قرار دارد در واقع پر اهمیت ترین قسمت ساختمان در برابر عابران و سایر افراد غیر استفاده کننده از ساختمان است.

بررسی میدانی طرح ساختمانها با بناهای اطراف از لحاظ کیفیت طرح معماری نمای ساختمان، تناسب حجم آن با ساختمانهای اطراف زیبایی طرح و مصالح مورد استفاده و… نیز گامی موثر در بالا بردن کیفیت نماهای شهری است.

دلايل و اهداف اصلی نماسازی در ساختمانها

۱- زیبا و دلپذیر شدن جلوه ظاهری و بیرونی ساختمان

2- کاهش اتلاف انرژی در تمام فصول سال نمای ساختمان نقش یک عایق حرارتی و برودتی را ایفا می کند.

3- نمای ساختمان بعنوان عایق صوتی ایده ال و مناسب کاملاً واضح و روشن است که نمای ساختمان نقش بسیار مهمی در کاهش ورود میزان آلودگی های صوتی و صداهای آزاردهنده محیط بیرون به فضای داخلی است.

۴- کمک به افزایش دوام و پایداری ساختمانها در برابر شرایط نا مساعد جوی و محیطی و در نتیجه افزایش عمر مفید ساختمان.

با توجه به جدول بالا ، نمای آلومینومی ۹۰ درصد سبکتر از سیمان ، ۷۰ درصد سبک تر از شیشه ، ۵۰ درصد سبک تر از ورق آلومینوم معمولی می باشد

 

طراحی نمای ساختمان

نمای کامپوزيت آلومینیوم

در کامپوزیت عموما دو ناحیه متمایز وجود دارد.

۱ فاز پیوسته (ماتریس)

۲- فاز ناپیوسته(تقویت کننده)

در یک کامپوزیت به طور کلی الیاف عضو بار پذیر اصلی سازه هستند در حالیکه ماتریس آنها را در محل و آرایش مطلوب نگاهداشته و بعنوان یک محیط منتقل کننده بار بین الیاف عمل میکند به علاوه آنها را از صدمات محیطی در اثر بالارفتن دما و رطوبت حفظ می کند.
مشخصات فنی ورقهای كامپوزيت الومينوم
ورق کامپوزیت آلومینیومی از ۳ لایه عمده تشکیل میشود که ۲ لایه آلومینیوم در دو طرف ورق به ضخامت ۵/۰ میلیمتر و یک لایه از جنس پلی اتیلن غیر سمی و غیر قابل احتراق به نام PVDF به ضخامت ۳ میلیمتر در میان دو ورق آلومینیوم قرار دارد.

این لایه نقش عمده ای در انعطاف پذیری و عایق سازی ورق کامپوزیت آلومینیومی در مقابل صدا و حرارت ایجاد می کند.

این ورق ها را میتوان به اشکال مختلف در نما و داخل ساختمان به کاربرد طول ورقهای آلومینوم ۱۸۰۰ تا ۳۶۶۰ میلیمتر و پهنای ۱۲۰۰ تا ۱۲۲۰ میلیمتر و ضخامت ۳ الی ۶ میلیمتر می باشد.

عرض استاندارد : ۱۲۲۰ میلیمتر و عرض ماگزیمم : ۱۵۵۰ میلیمتر

طول استاندارد : ۲۴۴۰ میلیمتر و طول ماگزیمم : ۶۰۰۰ میلیمتر ضخامت: از ۳ الی ۶ میلیمتر

ضخامت : از 3 الی 6 میلیمتر

رنگ متناسب با سفارش مشتری میباشد.

اندازه نامتعارف بنا به درخواست مشتری قابل تهیه می باشد .

هر مترمربع از پانل آلومینوم فقط ۳.۵ الی ۵.۵ کیلوگرم وزن دارد که عامل در مسائل زلزله و حمل و نقل می باشد  سرین سازه

مزایای ورق پانل كامپوزيت آلومينوم

۱- سبکی وزن ورق های کامپوزیت دارای وزن کمی حدود ۸-۵ کیلوگرم در هر متر مربع میباشند که در مقایسه با دیگر مصالح از قبیل ،سنگ شیشه و سیمان دارای پایین ترین وزن ممکن می باشد (کاهش وزن سازه باعث کاهش ضریب زلزله در محاسبات می باشد )

۲- خواص آکوستیک فضای خالی پشت ورقهای کامپوزیت باعث ایجاد خاصیت آکوستیک می شود یعنی همان ایجاد ایزولاسیون صوتی و حرارتی بوجود می آید.

3- وجود روشهای مختلف ساخت و امکان تولید اشکال پیچیده و متنوع بوسیله ابزار زوایای مختلف با لبه تیز تا ۱۳۵ درجه را میتوان با این ورقها ایجاد کرد در حالیکه برای مصالح رایج دیگر فاقد ،سیمان سنگ و شیشه این امر امکان پذیر نمی باشد.

۴- تنوع رنگ فوق العاده و تقریبا نامحدود.

۵- زیبایی و درخشندگی نمای ساختمان

۶- امکان اجرای نصب سریع و دقیق

7- ثبات فوق العاده و عمر طولانی در مقابل شرایط گوناگون جوی از جمله آتش سوزی

8- مقاوم در برابر شوک های حرارتی

9- عملکرد غیر یکپارچه درزلزله : با توجه به اینکه این ورقها بصورت ثابت به نمای ساختمان متصل نمیشوند هنگام وقوع زلزله ورقها در جای خود حرکت کرده و امکان فرو ریختن آن به حداقل می رسد.

۱۰- امکان آب بندی نما از ویژگیهای نمای کامپوزیت امکان آب بندی آن می باشد به گونه ای که امکان نفوذ آب به زیر نما وجود نداشته باشد و آب ناشی از باران و برف پس از هدایت به شیارهای تعبیه شده از محل معینی خارج می شوند.

همچنین این ورق ها در مقابل خوردگی ناشی از آب و هوا و بارانهای اسیدی کاملاً مقاوم است و عوامل جوی هیچگونه تأثیری به زیبائی و کیفیت نما نخواهد داشت.

۱۱- نگهداری آسان نما از دیگر ویژگیهای این ورقها تمیز ماندن آن است.

دلیل این امر نوع رنگ مصرفی است که در اثر جریان هوا الکتریسیته ساکن در ورق ایجاد نمی شود که گرد و غبار معلق در هوا جذب نشده لذا سطح آن تمیز مانده و هرگونه گرد و غبار احتمالی نیز با اولین باران از روی سطح کاملاً شسته می شود.

۱۲ – مقاوم در برابر لرزشهای ناشی از باد و صداهای ناخواسته آن.

۱۳- قابلیت تعویض پانلها در صورت بروز هرگونه مشکل در یکی از پانل ها به دلایل مختلف این قابلیت وجود دارد که بتوان بدون خرابی کل نما تنها پانل آسیب دیده را عوض کرده و یک پانل نو جایگزین آن کرد.

انواع روش های نصب

سیستم ثابت ( fix )

در این سیستم ورقها به صورت ثابت با اتصالات پیچ و پرچ و نبشی به سازه آهنی اتصال داده میشود که بر دو نوع است: فیکس آهن و فیکس آلومینیوم.

سیستم ریلی ( hang )

در این روش ورقهای کامپوزیت بعد از برش و مونتاژ شیارهای چکمه ای خورده و بر روی ریل های آلومینومی قابل رگلاژ نصب شده و امکان برداشت هر پانل به صورت جداگانه می باشد.

سیستم فیکس آهن:

در این سیستم جهت اجرای کمربندیهای اصلی زیر سازی از پروفیل های آهنی با مقطع مشخص و متناسب با ابعاد ساختمان و طرح مورد استفاده قرار می گیرد.
همچنین جهت ساخت شبکه ای از آکس بندی های افقی و عمودی متصل به کمربندی که محل نصب ورقهای کامپوزیت و یا نمای شیشه را مشخص می کنند نیز از پروفیلهای آهنی مشابه استفاده می گردد.

با توجه به نوع سیستم فیکس آهن کلیه اتصالات آهنی بوسیله جوش انجام می پذیرد و تنها جهت نصب ورقهای کامپوزیت بررسی پروفیل ها از نبشی های آلومینیومی استفاده می گردد.

آب بندی در این سیستم توسط چسب سیلیکون و یا نوارهای لاستیکی صورت می پذیرد.

 

 

 

نما و قیمت فلاشینگ روی دیوار و نما

سیستم فيكس آلومينيوم

در این سیستم جهت جلوگیری از خورندگی بین آهن و آلومینیوم از لاستیک دی الکتریکال استفاده می گردد.

این سیستم دارای قابلیت رگلاژ بیشتری نسبت به سیستم فیکس آهن و همچنین به علت استفاده از آلومینیوم سازه سبک تر نسبت به فیکس آهن می باشد.

آب بندی در این سیستم مانند سیستم فیکس آهن توسط چسب سیلیکون و یا نوارهای لاستیکی صورت می پذیرد

سیستم هنگ

در این سیستم پس از اجرای کمربندیهای آهنی جهت شکل گرفتن ساختار زیر سازی، نبشیهای آهنی با مشخصه سوراخ لوبیایی روی کمربندی ها مطابق با آکس بندی ارائه شده در نقشههای اجرایی نصب میگردند.

در مرحله بعد، ناودانی های ریلی آلومینیومی با مقطع مشخص در آکس نبشیهای آهنی بوسیله براکت های آلومینیومی با دو سوراخ لوبیایی به زیر سازی متصل میشوند.

در این سیستم همانند سیستم فیکس آلومینیومی جهت جلوگیری از خوردگی بین آهن و آلومینیوم از لاستیک دی الکتریکال بین لامل آلومینیومی و نبشی آهنی استفاده می گردد.

ورق های کامپوزیت بوسیله اتصالاتی آلومینیومی به شکل ناودانی (بچه ناودانی) که در داخل لامل های آلومینیومی میباشند بر روی لاملها نصب می گردند

مزایای سیستم هنگ

با توجه به اینکه تمام اجزای زیر سازی و روسازی از یک جنس آلومینیوم) می باشند انقباض و انبساط اجزا در اثر تغییر دما مشابه هم بوده که این امر از دفرمه شدن و خرد شدن جلوگیری می کند.

آب بندی در این سیستم بصورت مکانیکال بوده و نیاز به استفاده از چسب های سیلیکون و یا لاستیک آب بندی نمی باشد، که با توجه به کوتاه بودن عمر چسب های سیلیکون و لاستیکهای آب بندی استفاده نکردن از موارد فوق از نقاط قوت این سیستم به شمار می آید .

قطعات متناسب با وزن خود روی بولتها قرار می گیرند که به علت فرم خاص مونتاژ ورق ها در هنگام زلزله و یا وزش بادهای شدید از محل خود خارج نمی گردند و از پایداری بالایی در برابر نیروهای جانبی برخوردار می باشند.

نماسازی شیشه ای :

براساس شواهد تاریخی در قرن ششم میلادی برای نخستین بار در کلیسایی در قسطنطنیه از شیشه بعنوان یک مصالح ساختمانی استفاده شد.
قصر کریستال لندن اولین ساختمان شیشه ای بود که در سال ۱۸۵۱ احداث شد .

البته در ابتدای امر استفاده از شیشه در کارهای ساختمانی با استقبال چندانی ربرو نشد ولی با گذر زمان و با پیشرفتهای چشمگیری که در کار تولید انواع شیشه ها از جمله شیشه های نشکن دو یا چند جداره عایق صدا و حرارت شیشه های رفلکسی و… بوجود آمد.

هر روز به میزان استفاده از اقسام مختلف شیشه بعنوان یک مصالح ساختمانی بسیار زیبا عایق و در عین حال با صرفه اقتصادی افزوده می شود.

علاوه بر مزایای فوق یکی دیگر از محاسن عمده استفاده از شیشه در ساختمان فراهم شدن امکان دید وسیع و روشنایی کافی برای ساکنان است که در صورت استفاده از انواع خاص آن این دید میتواند فقط از داخل به خارج باشد و نوری هم که وارد فضای داخل میشود عاری از هر گونه اشعه مضر خورشید باشد.

-نمای لوور

-آفتابگیرهای آلومینیومی یا شیدر لوور

لوورهای دوکی شکل آلومینیومی نسل جدیدی از نورگیرها می باشند که بسیار مورد توجه مصرف کنندگان از جمله طراحان پروژه های ساختمانی قرار گرفته اند.

سیستم ثابت:

این سیستم از جمله پرمصرفترین نورگیرهای لووری در نوع خود می باشند که به دلیل سادگی و اقتصادی بودن و امکان نصب مستقیم بر روی انواع سیستم های نمای شیشهای ورق کامپوزیت و هر نوع نمای دیگر طرفداران بسیاری را به سمت خود جلب کرده است.

سیستم متحرک :

این سیستم میتواند با سیستم کنترل از راه دور و یا سوییچی وجود دارد. این سیستم با اتصالات و قطعات خاص با تکنولوژی جدید که کاملاً اختصاصی می باشد به همراه سیستم ثابت با اتصالات ساده آماده .

لوورها علاوه بر جلوگیری از تابش نور مستقیم ،خورشید مهندسین معمار را در طراحی نمای زیبا کمک می نماید.

در این سیستم میتوان با استفاده از تیغه هایی با مقطع دوکی شکل نماهایی ظریف و بسیار زیبا به وجود آورد که ماحصل آن علاوه بر زیبایی نما سایبان های کاربردی و مفید است.
این سیستم متشکل از سه قطعه اصلی می باشد که با اتصال به سازه بوجود آورنده مجموعه لوور میباشند.

این سه قطعه عبارتند:

قطعه اول اتصال به سازه که با نام خورشیدی شناخته می شود و دارای دندانه هایی باشد که کلیت قرارگیری لوورها را از زاویه صفر درجه حداکثر تا ۶۷/۵ درجه امکان پذیر می سازد

قطعه دوم با نام منقاری شناخته میشود که نگهدارنده ی قطعه اصلی می باشد و با دندانه هایی که در قسمت انتهایی آن می باشد از یک سمت به خورشیدی و از سوی دیگر به قطعه اصلی متصل میشود.

و در نهایت قطعه اصلی است که با مقطع دوکی شکل روی قطعه منقاری قرار گرفته و کلیت نما را می سازد.

لوور های مکعبی

لوورهای مکعبی نیز در ابعاد مختلف موجود بوده و ساختار کلی آن پروفیل آلومینیومی باشد

لوور های کامپوزیت

این لوورها از ورق کامپوزیت به صورت باکس شده تولید می شوند و دارای تمام قابلیتهای نمای کامپوزیت می باشند

نمای فریم لس

یکی از پرکاربردترین نماهای ساختمان ، نماهای فریم لس میباشد که زیبایی، آب بندی مناسب، نصب ساده و بارگذاری مناسب را به صورت یکجا ارائه می دهد.

در این سیستم ابتدا سطح نما بصورت شبکه بندی کامل زیر سازی شده و پروفیلهای آلومینیومی فریم نما روی این شبکه بندی قرار می گیرند.

وجود لاستیکهای هوابندی و آب بندی در اطراف فریم و شیشه باعث گردیده سطح نما کاملا ایزوله آب بندی و هوا بندی گردد و از نکات بسیار مهم این سیستم آن است.

که در سطح نما بیشتر شیشه دیده شده و آلومینیوم با ظرافت خاصی در کنار شیشه قرار می گیرد و در ضمن پنجره های باز شو نیز قابل رویت نمی باشد همین امر باعث گردیده تا این سیستم مورد توجه اکثر طراحان ساختمان قرار گیرد .

مزیت های فریم لس

-غیر قابل تشخیص بودن فریمهای باز شو از خارج ساختمان

-قابلیت نصب از داخل بنا و بدون استفاده از داربست

-امکان بهره گیری از باز شو مخفی در نما

-نصب ساده و تعویض آسان شیشه

-عدم انتقال تنش های سازه اصلی بنا بر شیشه

-عملکرد مستقل هر یک از فریم ها در برابر زلزله

-امکان استفاده از رنگهای متفاوت در نما

-امکان ایجاد سطوح عایق صوت و حرارت با پروفیل های Thermal Break

-آب بندی و هوا بندی موثر

-سبکی وزن

شیشه دو جداره:

شیشه عایق از دو یا چند لایه شیشه تشکیل شده که توسط میله جدا کننده (اسپیسر) در محیط پیرامون آنها از یکدیگر فاصله پیدا میکنند و بین لایه های شیشه نیز هوا یا گازی مخصوص قرار میگیرد.

 

جهت مشاوره فلاشینگ ساختمان و زیبا سازی ساختمان و پاسخ به سوالاتتان درباره اجرا فلاشینگ نمای ساختمان با شماره 09123706593 تماس حاصل نمایید.

 

نما

 

ویژگی ها:

عایق حرارتی و بهینه سازی مصرف انرژی و سوخت .
عایق صوتی و کاهش آلودگی ناشی از آن .
کاهش امکان تشکیل قطرات آب بر روی سطح شیشه .
کنترل شرایط دمای محیط .
شیشه های دوجداره در زمستان حرارت بیشتری را در داخل ساختمان نگه داشته و در تابستان نیز ورود گرما را به داخل کاهش میدهند و به میزان قابل توجهی سبب افزایش کارائی سیستم تهویه مطبوع میگردند .

 

 فلاشینگ نما و اجرا فلاشینگ نمای ساختمان

فلاشینگ ها تنوع زیادی در طرح و رنگ دارند و از ورق هایی با ضخامت 0.4 میلی متر به بالا از جنس و طرح های متفاوتی ساخته می شوند که براساس نظر کارفرما در سازه استفاده می شوند.

از جمله فلاشینگ های پرکاربرد می توان به 3 فلاشینگ نبشی، یو شکل، پله ای و تاج یا تیزه اشاره کرد.

 

  • فلاشینگ نبشی: یک فلاشینگ L شکل است که برای پوشش دادن قسمت های گوشه کار مثل محل اتصال دیوارها به یکدیگر استفاده می شود.

 

  • فلاشینگ یو شکل: این فلاشینگ به شکل حرف U است که برای پوشش دورتا دور ساندویچ پانل سقفی استفاده می شود.

 

  • فلاشینگ پله ای: این فلاشینگ به شکل حرف  Z است وبه آن فلاشینگ سه پله ای نیز گفته می شود و برای پوشش قسمت آبریز سقف استفاده می شود.

 

  • فلاشینگ تاج یا تیزه: همانطورکه از اسمش پیدا است برای پوشش نوک سقف های شیروانی،سقف سوله ها و تاج ساختمان ها استفاده می شود.

درقسمت هایی از کشور که سقف خانه ها با شیروانی ساخته می شود معمولا استفاده از فلاشینگ تاج رایج تر است.این فلاشینگ از سه قسمت رویه، فوم درزگیروفلاشینگ زیره تشکیل می شود.

مزایای اجرا فلاشینگ نما

  • پوشش درزها مختلف و محل اتصال قسمت های مختلف ساختمان ها(اتصال دیوارها به سقف،خرپای شیروانی و …)

  • جلوگیری از ورود آب به دیوارهای داخلی ساختمان،درزبندی، آببندی و جلوگیری از ورود گرد و غبار

  • زیبایی بخشیدن به ساختمان

  • افزایش عمر و پایداری ساختمان

  • کاهش هزینه های نگهداری و تعمیر

نمای کرتین وال :

کرتین وال نوعی دیگر از نمای شیشه ای بوده که به جای استفاده از فریم آهنی از پروفیل های آلومینیوم استفاده و نما به صورت مشبک بوده و تلفیقی از آلومینیوم  و شیشه می باشد.

کرتین وال خود یک سازه محسوب میشود.

شیشه های استفاده شده در این سیستم ۱۸ الی ۴۰ میلیمتر ضخامت دارد و ایزولاسیون حرارتی و صوتی ساختمان را به صورت کامل انجام می دهند.

طراحی زیبا و استاتیکی این سیستم علاوه بر زیبایی و دید بسیار عالی باعث بالارفتن ضریب مقاومت و آبندی و هوابندی شده است .

کرتین وال را میتوان در دو نوع رده اصلی Facecap و Full Framelessطبقه بندی نمود .

در این سیستم بدلیل اینکه سطح مقطع پروفیل آلومینیوم بزرگ میباشد و از مقاومت بالایی برخوردار است احتیاجی به شبکه بندی جهت زیر سازی نما نمی باشد و خود پروفیل بوسیله پلیت که با پیچهای لوبیایی داخل آن قابل رگلاژ می باشد به ساختمان متصل می شوند.

استفاده از در پوشهای ویژه در Facecape و عدم وجود این در پوشها در Fullframeless از بارز ترین وجوه تمایز این دو سیستم می باشد.

در طراحی پروفیلهای این سیستم مباحث مربوط به زلزله باد و محاسبات استاتیکی رعایت شده مصالح مورد نیاز هر پروژه بنا به اقتضای هر پروژه جداگانه محاسبه و خصوصیات پروفیل کرتین وال مربوطه مشخص می گردد

مزایتهای کرتین وال :

امکان استفاده از شیشه ۲ یا ۳ جداره

امکان ایجاد سطح عایق دما با استفاده از پروفیلهای Thermal Break

امکان استفاده از در پوش های متفاوت

امکان اجرا به صورت تمام آلومینیوم

تنوع رنگی نامحدودی داشته و استفاده از طرح های چوبی

امکان استفاده از مقاطع و ابعاد متفاوت با توجه به نیاز پروژه

نیاز به زیرسازی آهنی Self Support ندارد

پایدار بودن در برابر تنشهای قائم و جانبی از قبیل ،باد زلزله و تکانهای شدید

ایزولاسیون حرارتی و صوتی

عدم استفاده از پیچ و پرچ در مونتاژ

طراحی باز شوی مخفی آب بندی و هوا بندی موثر

ضریب مقاومت بالا

انعطاف پذیری خاص در مواجه با تنشهای ناشی از زلزله و نشت های احتمالی

زیبایی فوق العاده و منحصر به فرد این سازه در نما امتیاز نهایی آن است

نمای سنگ

یکی از مصالحی که این روزها به وفور در نمای ساختمانها مشاهده می شود استفاده از سنگ است.

سنگ از مصالحی است که با توجه به آلودگیهای شهری دیرتر از بقیه مصالح کثیف شده و تمیز کردن آن هم نسبت به بقیه مصالح ساده تر است.

سنگ های طبیعی از دوام و زیبائی قابل توجهی برخوردار هستند و همین امر آنها را از سنگهای مصنوعی مانند سرامیک متمایز می کند.

سنگهای موجود در نما باید متراکم و دارای ساخت و بافت یکنواخت بوده، و درجه خلوص آنها حتی المقدور زیاد باشد.

در سطوح و خطوط مرئی سنگ نباید لب پریدگی وجود داشته باشد و شکل سنگ باید طوری باشد که از شکل دیوار تبعیت کند.

میزان رنگ پریدگی سنگهای تزئینی نمای خارجی ساختمان در اثر آفتاب هوازدگی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است که باید مورد توجه قرار گیرد.

در به کاربردن مصالح برای نمای ساختمان باید میزان دوام آن را سنجید و نباید با هدف صرفه جوئی در هزینه به استفاده از کالایی بادوام پائین اقدام کرد زیرا در این صورت پس از گذشت مدتی دوباره باید هزینه ای برای تعویض آن متحمل شد.

نمای سنگ گرانیت

گرانیت از جمله سنگهائی است که دارای خواص مفید و منحصر به فرد است. این خصائص به دلیل طی کردن پروسه خاص و پیچیده در زمان تشکیل این سنگ ایجاد شده و به همین دلیل گرانیت در مصالح سنگی امروزی مورد توجه بسیار قرار گرفته است.

سنگ گرانیت دارای مقاومت و سختی زیادی است و در رویاروئی با عوامل طبیعی (زلزله، آتش سوزی و ….) مقاومت بسیاری دارد.

این سنگ تنوع زیادی در رنگ دارد که میتوان با توجه به فرم و موقعیت نمای ساختمانی رنگ آن را انتخاب کرد این سنگها دارای زیبانی چشم نوازی هستند و به کاربردن آنها در نمای ساختمان باعث ایجاد زیبایی بصری در نما می شود. اما نکته مهم و قابل توجه درباره گرانیت این است که این سنگها دارای خاصیت رادیو اکتیو هستند.

نمای سنگ مرمریت و تراوتن

سنگ های مرمریت نیز بیشتر در فضای داخلی ساختمانهای مسکونی استفاده می شود.
یکنواختی در سنگهای مرمریت از اهمیت بالائی برخوردار است و هرچقدر سنگ ساده تر باشد، قیمت آن بالاتر است. مرمریتی که برای فضای داخلی منزل مورد استفاده قرار میگیرد با سنگ هائی که برای نمای خارجی استفاده می شود متفاوت است.

سنگ های تراورتن به دلیل حفره هائی که در آنها مشاهده می شود ممکن است یک نوع سنگ کم مقاومت بنظر برسند؛ در حالی که اینطور نیست و سنگ تراورتن یکی از بادوام ترین سنگها برای نمای داخلی و خارجی ساختمانها محسوب میشود.

حداقل عمر سنگهای آهکی مانند مرمریت و تراورتن ۳۰ سال است و علاوه براین با صیقل دادن این نوع سنگها امکان تغییر و تمیز شدن نمای آن پس از چند سال کارکرد فراهم میشود در حالی که انجام این کار برای سنگهای مصنوعی مانند کاشی و سرامیک امکان پذیر نیست.

نما

نکاتی که در نماسازی ساختمانهای با نمای سنگی، آجری ،بتنی ،شیشه ای و … باید رعایت کرد:

بندکشی صحیح و اصولی با ملات ریزدانه و پرمایه مناسب و متراکم برای زیبایی بیشتر و نیز ممانعت از نفوذ آب و رطوبت بداخل دیوار نما و دیوار زیرین .

نصب آبیکانها و قرنیزهای شیبدار برای ممانعت از نفوذ آب و رطوبت بداخل ساختمان .

تمیز کردن سطح زیرین نما قبل از نما کاری .

در صورت استفاده از نماهای ،آجری برای جلوگیری از جذب آب ملات توسط آجرهای نما، زنجاب کردن آجرها و نیز بکارگیری ملات با نسبت آب و سیمان و ماسه و آهک مناسب با قدرت چسبندگی و مقاومت مناسب.

در این نوع نما چیدن آجرها بصورت کله وراسته برای مشارکت آجرهای نما در باربری سازه و همچنین به منظور پیوستگی آجر نما یا آجرهای پشت کار لازم است.

البته نباید فراموش کرد که انجام نماهای آجری باید در شرایط محیطی مناسب و با دما و میزان رطوبت استاندارد و بدون است که آجر مصرفی در نمای ساختمان با این نکته هم لازم یخبندان صورت گیرد.

 

نما

ذکر این نکته هم لازم است که آجر مصرفی در نما ساختمان با  آجرهایی که در دیوارهای تیغه ای یا باربر مصرف میشوند متفاوتند.

علاوه بر این، این آجرها باید فاقد هرگونه ترک ،خوردگی شوره زدگی و آلودگیهای شیمیایی باشند و البته بایستی در برابر شرایط نامساعد محیطی از جمله یخبندانهای شدید مقاومت بالایی داشته باشند.

همواره باید این نکته را مد نظر داشت که علل خرابی نماهای سنگی (سنگهای بادبر، مکعبی، لایه ای رودخانه ای سنگ پلاک (لوحه سنگ) چند وجهی های منظم و نا منظم و …) یکی از عوامل زیر است:

نصب کردن ناصحیح سنگهای نما

استفاده از مصالح غیر استاندارد

اتصال و پیوستگی نا مناسب بین سنگهای نما و سطح زیر کار

پس باید سعی شود که هیچکدام از کارهای غیر اصولی فوق انجام نگیرد که هم نما و هم مجموعه ساختمان دچار نقصان و خسارت جزیی با کلی شوند نا گفته نماند که نم و رطوبت یکی از دلایل پیوستگی ناقص بین سنگهای نما و سطح زیر بر کار است.

بنابراین خشک نگه داشتن سطح تماس این دو چه در زمان اجرا و چه بعد از آن کاملاً ضروری است.

-در نماسازی های آجری بند کشی بین ردیفها به دو دلیل زیر باید به طرز کاملا صحیح انجام شود:

-زیبایی هر چه بیشتر نمای ساختمان

-ممانعت از نفوذ ،آب ،رطوبت تغییرات یکباره و شدید دما ، بخارت ، گازهای مخرب و اسیدی موجود در هوای محیط بداخل سیستمهای پوششی محافظ و جدا کننده ساختمان خصوصاً دیوارها.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *