در این بخش در رابطه با انواع فلاشینگ ها، کاربرد و موضوعات مرتبط با فلاشینگ صحبت می شود.